מצע

מצע

חינוך - לב העניין בלב השרון:

החינוך בלב השרון איבד את הדרך ואנחנו חייבים להחזיר אותו למסלול הנכון.
החינוך בלב השרון יכול ומוכרח להיות טוב יותר. הוא הוא הבסיס לקהילה חזקה וצומחת. חינוך מלידה ועד גיוס, מבוקר ועד ערב.
בכוונתי לפעול בשדה מהותי זה במלוא המרץ, ולעשות הכל על מנת לדאוג לחינוך שוויוני, איכותי וראוי. על פי תפיסתי, מערכת החינוך שלנו חייבת תפיסה חינוכית עכשווית ומגוונת אשר תיתן מענה הולם לצרכים ולמטרות. 

כך אעשה זאת:
אמנה סגנית ראש מועצה שתחזיק בתיק החינוך ותעסוק בנושא הזה בלבד.
אפעל להקים מנהלת חינוך ואכנס את כל הגורמים והשותפים, כולל אנשי ציבור, גורמי חינוך, נציגי הורים ועם ליווי מקצועי נגבש את ערכי היסוד והתפיסה החינוכית-חברתית-קהילתית אשר תוביל למפנה הכה-נדרש בחינוך.

תיקון תשתיות במועצה:

מצב התשתיות במועצה ברוב היישובים הוא גרוע: כבישים רעועים, ניקוז לא תקין, חוטי חשמל ותקשורת גלויים ועוד.
בשנה הראשונה נבצע סקר תשתיות בכל רחבי המועצה, שימפה את כל הכשלים בתשתיות ואת כמות וגודל מבני הציבור.
לאחר שנקבל את תוצאות הסקר נכמת את הצרכים בעלויות וסדרי עדיפויות ונכין תכנית עשור עד לשנת 2034 לפי סדרי עדיפויות.
המטרה היא שבסוף התהליך רמת התשתיות בכל רחבי המועצה תשתווה.

השירות לתושב:

קיימת היום חוסר שביעות רצון של התושבים מהשרות שהם מקבלים מהמועצה וחוסר אמון.
על מנת ליצור אמון של התושב במועצה ושיפור איכות השרות שאנחנו מקבלים מהמועצה.

חדשנות:

חיסכון בחשמל ומים:

גזם ואשפה:

הארנונה אצלנו היא מן הגבוהות בארץ. מה אנחנו מקבלים תמורתה? זו כבר שאלה אחרת.
המועצה צריכה לשנות גישה:

החקלאות בלב השרון:

פיתוח עיסקי ויזמות בלב השרון:

מנוע הצמיחה הכלכלי הגדול ביותר בלב השרון הוא עסקים קטנים ,תירות כפרית ופיתוח אזורי מסחר ותעסוקה ביישובים.
אמנה בעל מקצוע שינהל ויקדם את הפיתוח העיסקי, יהיה בקשר עם אגודות היישובים ויסיע להם לפתח מיזמים עסקיים
לב השרון נמצאת בלב ליבה של הארץ היפה שלנו, ובעלת פוטנציאל תיירותי אדיר. אבל נראה שגם בנושא התיירות- אנחנו לא על המפה. עם פיתוח תשתיות מסודר, משיכת קהלי יעד וצמידות לעורקי תחבורה ניתן לשנות את התמונה. כיצד?

עסקים קטנים:

למעט בצומת בני דרור, כמעט ואין עסקים קטנים בתחומי המועצה לרווחת התושבים. כחלק מתכנית טיפוח ופיתוח הכלכלה, אני מתכוון לקחת אחריות ולהפנות משאבים לקידום העסקים הקטנים באזורנו. איך?

שקיפות ומנהל תקין:

דור ההמשך:

הילדים שלנו רוצים לחזור הביתה, אך לרוב אין להם לאן. מה עושים?

קהילה וגיל שלישי:

אוכלוסיית לב השרון מתבגרת ואנו חייבים לתת להם את הכבוד המגיע להם כוותיקי הישוב. זו חובה ערכית ולא רק ציבורית. כיצד נדאג לכך?

נוער וצעירים:

אקים מועצת צעירים שתייצג את דור העתיד שלנו. נקיים שיח עם הצעירים על מנת לבדוק את כלל הצרכים שלהם.

הקמת מערך היסעים בין יישובי המועצה ואזורי הבילוי והעניין של הצעירים:

האיומים על שטחי המועצה: