תקנון אתר

תקנון אתר

  1. קבלת התנאים במעמד השימוש באתר או בשימוש במידע שמתפרסם בו, אתה מצהיר ומסכים להיכנס לקשר מחייב בינך לבין האתר, ולכן אתה מתחייב לקיים את תנאי השימוש המפורטים להלן. אם אתה אינך מסכים עם התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.
  2. פרטיות אנו מכירים בחשיבותה של פרטיותך ומתחייבים לשמור על המידע האישי שתספק לנו. המידע האישי שאנו אוספים משתמש בו בכדי לשפר את חוויית השימוש שלך באתר ולספק לך את השירותים והמידע המבוקשים.
  3. איסוף מידע בעת השימוש באתר, ייתכן ונאסוף מידע כמו שמך, כתובת הדוא"ל שלך ומידע נוסף הקשור לך. כל מידע זה ישמש אותנו כדי לספק לך את השירותים הרלוונטיים והמותאמים אישית לך.
  4. שיתוף מידע אנו מתחייבים לא לשתף או למסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, למעט במקרים בהם חובה עלינו על פי דין או צו לעשות כן.
  5. אבטחת מידע אנו משקיעים מאמצים רבים בכדי לשמור על אבטחת המידע האישי שלך ולמנוע גישה לא מורשית למידע זה. אנו משתמשים בכל האמצעים הסבירים הנדרשים בתחום הטכנולוגיה כדי לשמור על המידע באופן מוגן.
  6. שינויים לתקנון נשמר לנו הזכות לשנות את תנאי השימוש הללו מעת לעת. עליך לבדוק תדירות את תנאי השימוש ולהיכנס לקשר מחדש מדי פעם כדי להתעדכן בשינויים האחרונים.